ОПШТИНА ВЕЛЕС

ДАНОЧЕН ПОРТАЛ

Почитувани,
Постоечките кориснички профили се деактивирани, за да го користите даночниот портал на општината потребно е да креирате нов кориснички профил


КОРИСНИЧКО ИМЕ (E-Пошта)
ЛОЗИНКА
ОПШТИНА ВЕЛЕС, Тел: 043 232 406 локал 106; 076 341 034 , Е-Пошта: it@veles.gov.mk

© Copyright 2022 FoxIT. All rights reserved.