ОПШТИНА ВЕЛЕС

ДАНОЧЕН ПОРТАЛ

Почитувани,
Постоечките кориснички профили се деактивирани, за да го користите даночниот портал на општината потребно е да креирате нов кориснички профил


КОРИСНИЧКО ИМЕ (E-Пошта)
ЛОЗИНКА

Електронската адреса не е валидна


© Copyright 2022 FoxIT. All rights reserved.